LĐLĐ TP. Huế: Tưng bừng Hội thi Thợ giỏi năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Khoa Hoài Hương (áo vàng) - Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên - Huế và đồng chí Hoàng Thị Như Thanh (bên phải) - Chủ tịch LĐLĐ TP. Huế động viên công nhân tham dự hội thi.
Đồng chí Nguyễn Khoa Hoài Hương (áo vàng) - Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên - Huế và đồng chí Hoàng Thị Như Thanh (bên phải) - Chủ tịch LĐLĐ TP. Huế động viên công nhân tham dự hội thi.
Đồng chí Nguyễn Khoa Hoài Hương (áo vàng) - Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên - Huế và đồng chí Hoàng Thị Như Thanh (bên phải) - Chủ tịch LĐLĐ TP. Huế động viên công nhân tham dự hội thi.
Lên top