LĐLĐ TP. Huế thăm, tặng quà cho 6 Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp

Đại diện LĐLĐ TP.Huế thăm, tặng quà cho 6 Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp. Ảnh: CĐ TP.Huế.
Đại diện LĐLĐ TP.Huế thăm, tặng quà cho 6 Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp. Ảnh: CĐ TP.Huế.
Đại diện LĐLĐ TP.Huế thăm, tặng quà cho 6 Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp. Ảnh: CĐ TP.Huế.
Lên top