LĐLĐ TP. Huế tặng áo phao cho học sinh vùng lũ

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP.Huế tặng áo phao cho học sinh vùng lũ. Ảnh: PĐ.
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP.Huế tặng áo phao cho học sinh vùng lũ. Ảnh: PĐ.
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP.Huế tặng áo phao cho học sinh vùng lũ. Ảnh: PĐ.
Lên top