LĐLĐ TP. Huế: Phát miễn phí hơn 2.000 khẩu trang cho đoàn viên Công đoàn

Hơn 2.000 khẩu trang y tế đến tay đoàn viên nghiệp đoàn xích lô, xe thồ Huế.
Hơn 2.000 khẩu trang y tế đến tay đoàn viên nghiệp đoàn xích lô, xe thồ Huế.
Hơn 2.000 khẩu trang y tế đến tay đoàn viên nghiệp đoàn xích lô, xe thồ Huế.
Lên top