LĐLĐ TP. Huế làm việc với các doanh nghiệp nợ kinh phí Công đoàn

Những thắc mắc của các doanh nghiệp nợ kinh phí Công đoàn đã được lãnh đạo thành phố và LĐLĐ thành phố giải đáp cụ thể, đúng theo quy định của pháp luật. Ảnh: PĐ.
Những thắc mắc của các doanh nghiệp nợ kinh phí Công đoàn đã được lãnh đạo thành phố và LĐLĐ thành phố giải đáp cụ thể, đúng theo quy định của pháp luật. Ảnh: PĐ.
Những thắc mắc của các doanh nghiệp nợ kinh phí Công đoàn đã được lãnh đạo thành phố và LĐLĐ thành phố giải đáp cụ thể, đúng theo quy định của pháp luật. Ảnh: PĐ.
Lên top