LĐLĐ TP. Huế kích hoạt ATM gạo hỗ trợ người lao động khó khăn giữa mùa dịch

Có nhiều cá nhân, tổ chức ủng hộ để ATM gạo của LĐLĐ TP.Huế hỗ trợ được nhiều đoàn viên, người lao động khó khăn hơn. Ảnh: LĐLĐ.
Có nhiều cá nhân, tổ chức ủng hộ để ATM gạo của LĐLĐ TP.Huế hỗ trợ được nhiều đoàn viên, người lao động khó khăn hơn. Ảnh: LĐLĐ.
Có nhiều cá nhân, tổ chức ủng hộ để ATM gạo của LĐLĐ TP.Huế hỗ trợ được nhiều đoàn viên, người lao động khó khăn hơn. Ảnh: LĐLĐ.
Lên top