LĐLĐ TP. Huế khởi công xây nhà "Mái ấm Công đoàn"

Mỗi căn nhà xây mới sẽ được LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng. Ảnh: NĐT
Mỗi căn nhà xây mới sẽ được LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng. Ảnh: NĐT
Mỗi căn nhà xây mới sẽ được LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng. Ảnh: NĐT
Lên top