LĐLĐ TP. Huế: Hướng dẫn chính sách hỗ trợ người bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Nhiều người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm sẽ được hỗ trợ. Ảnh: P. Đạt.
Nhiều người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm sẽ được hỗ trợ. Ảnh: P. Đạt.
Nhiều người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm sẽ được hỗ trợ. Ảnh: P. Đạt.
Lên top