LĐLĐ TP. Huế hỗ trợ hơn 4 tấn gạo cho đoàn viên, người lao động

Bà Hoàng Thị Như Thanh (phải) - Chủ tịch LĐLĐ TP. Huế trao gạo cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: LĐLĐ TP. Huế.
Bà Hoàng Thị Như Thanh (phải) - Chủ tịch LĐLĐ TP. Huế trao gạo cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: LĐLĐ TP. Huế.
Bà Hoàng Thị Như Thanh (phải) - Chủ tịch LĐLĐ TP. Huế trao gạo cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: LĐLĐ TP. Huế.
Lên top