LĐLĐ TP. Huế có thêm Công đoàn cơ sở dịp đầu năm mới

Công đoàn Cơ sở Chi nhánh Công ty CP trực tuyến GOSU tại TP. Huế trực thuộc LĐLĐ TP.Huế. Ảnh: PĐ
Công đoàn Cơ sở Chi nhánh Công ty CP trực tuyến GOSU tại TP. Huế trực thuộc LĐLĐ TP.Huế. Ảnh: PĐ
Công đoàn Cơ sở Chi nhánh Công ty CP trực tuyến GOSU tại TP. Huế trực thuộc LĐLĐ TP.Huế. Ảnh: PĐ
Lên top