LĐLĐ TP. Hòa Bình tổ chức giải cầu lông CNVCLĐ năm 2019

Đồng chí Hoàng Quốc Chung – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hòa Bình - trao giải cho đoàn viên, NLĐ.
Đồng chí Hoàng Quốc Chung – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hòa Bình - trao giải cho đoàn viên, NLĐ.
Đồng chí Hoàng Quốc Chung – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hòa Bình - trao giải cho đoàn viên, NLĐ.
Lên top