LĐLĐ TP Hải Phòng tặng 324 tủ thuốc cho công nhân nhà trọ

CNLĐ sử dụng tủ thuốc do LĐLĐ TP Hải Phòng trao tặng. Ảnh: ĐL
CNLĐ sử dụng tủ thuốc do LĐLĐ TP Hải Phòng trao tặng. Ảnh: ĐL
CNLĐ sử dụng tủ thuốc do LĐLĐ TP Hải Phòng trao tặng. Ảnh: ĐL
Lên top