LĐLĐ TP. Hải Phòng: Khởi kiện các vụ án dân sự liên quan đến quyền lợi của NLĐ