LĐLĐ TP. Hà Tĩnh: Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2019 - 2020

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tại Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn khối trường học năm học 2019 - 2020 của LĐLĐ TP. Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân tại Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn khối trường học năm học 2019 - 2020 của LĐLĐ TP. Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân tại Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn khối trường học năm học 2019 - 2020 của LĐLĐ TP. Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Lên top