LĐLĐ TP. Hà Tĩnh tôn vinh nhiều tập thể, cá nhân

LĐLĐ TP. Hà Tĩnh tặng giấy khen cho 13 tập thể. Ảnh: TT
LĐLĐ TP. Hà Tĩnh tặng giấy khen cho 13 tập thể. Ảnh: TT
LĐLĐ TP. Hà Tĩnh tặng giấy khen cho 13 tập thể. Ảnh: TT
Lên top