LĐLĐ TP Hà Tĩnh phát động tháng công nhân 2019

Trao hỗ trợ làm nhà mái ấm công đoàn và tặng quà cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: Trần Tuấn
Trao hỗ trợ làm nhà mái ấm công đoàn và tặng quà cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: Trần Tuấn
Trao hỗ trợ làm nhà mái ấm công đoàn và tặng quà cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top