LĐLĐ TP. Hà Nội và Cục Thuế TP. Hà Nội đẩy mạnh phối hợp công tác giai đoạn 2019-2020

Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của LĐLĐ TP. Hà Nội cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của LĐLĐ TP. Hà Nội cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của LĐLĐ TP. Hà Nội cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Lên top