LĐLĐ TP. Hà Nội: Tưng bừng Tết Sum vầy 2019

Bà Nguyễn Thị Tuyến -  Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội phát biểu khai mạc Tết Sum vầy 2019 do LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức. Ảnh: Xuân Trường
Bà Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội phát biểu khai mạc Tết Sum vầy 2019 do LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức. Ảnh: Xuân Trường
Bà Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội phát biểu khai mạc Tết Sum vầy 2019 do LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức. Ảnh: Xuân Trường
Lên top