LĐLĐ TP. Hà Nội: Thực hiện vượt 49,84% chỉ tiêu về phát triển đoàn viên nhiệm kỳ 2013 - 2018

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội báo cáo về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2013 - 2018 và năm 2017 của các cấp CĐ TP. Hà Nội tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội báo cáo về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2013 - 2018 và năm 2017 của các cấp CĐ TP. Hà Nội tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội báo cáo về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2013 - 2018 và năm 2017 của các cấp CĐ TP. Hà Nội tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top