LĐLĐ TP. Hà Nội thực hiện tốt lời dạy của Bác “Gia đình tốt thì xã hội mới tốt”

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ năm, từ phải sang) và bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội tặng hoa cho các gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu. Ảnh: Xuân Trường
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ năm, từ phải sang) và bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội tặng hoa cho các gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu. Ảnh: Xuân Trường
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ năm, từ phải sang) và bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội tặng hoa cho các gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu. Ảnh: Xuân Trường
Lên top