LĐLĐ TP. Hà Nội: Hoàn thành 90,5% chỉ tiêu được giao về phát triển đoàn viên nhiệm kỳ 2013 - 2018