LĐLĐ TP. Hà Nội: Gắn biển công trình kỷ niệm 62 năm ngày giải phóng Thủ đô