LĐLĐ TP. Hà Nội: 120 cán bộ công đoàn được tập huấn về chính sách pháp luật

Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Lên top