Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ TP. Đà Nẵng: Tôn vinh 42 doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động