LĐLĐ TP. Đà Lạt tổ chức buổi gặp mặt tọa đàm về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam