LĐLĐ TP. Đà Lạt thành lập công đoàn cơ sở doanh nghiệp

Đoàn viên công đoàn vui mừng trong ngày thành lập công đoàn cơ sở. Ảnh Thùy Dương
Đoàn viên công đoàn vui mừng trong ngày thành lập công đoàn cơ sở. Ảnh Thùy Dương
Đoàn viên công đoàn vui mừng trong ngày thành lập công đoàn cơ sở. Ảnh Thùy Dương
Lên top