LĐLĐ TP. Đà Lạt tặng quà cho CNVCLĐ trong Tháng Công nhân

LĐLĐ TP. Đà Lạt trao quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
LĐLĐ TP. Đà Lạt trao quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
LĐLĐ TP. Đà Lạt trao quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Lên top