LĐLĐ TP. Bảo Lộc thành lập công đoàn cơ sở 546 đoàn viên

Toàn cảnh Đại hội thành lập công đoàn cơ sở. Ảnh Đình Ngọc
Toàn cảnh Đại hội thành lập công đoàn cơ sở. Ảnh Đình Ngọc
Toàn cảnh Đại hội thành lập công đoàn cơ sở. Ảnh Đình Ngọc
Lên top