LĐLĐ TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) tổ chức hội thi Cán bộ Công đoàn giỏi

Các đội tham gia phần thi ( Ảnh: P.S).
Các đội tham gia phần thi ( Ảnh: P.S).
Các đội tham gia phần thi ( Ảnh: P.S).
Lên top