LĐLĐ TP. Bảo Lộc kết nạp đoàn viên mới trong Tháng Công nhân

Bà Phạm Thị Tư, Chủ tịch LĐLĐ TP. Bảo Lộc Trao quyết định chỉ định BCH CĐCS lâm thời.
Bà Phạm Thị Tư, Chủ tịch LĐLĐ TP. Bảo Lộc Trao quyết định chỉ định BCH CĐCS lâm thời.
Bà Phạm Thị Tư, Chủ tịch LĐLĐ TP. Bảo Lộc Trao quyết định chỉ định BCH CĐCS lâm thời.
Lên top