LĐLĐ tỉnh Yên Bái: Tuyên truyền pháp luật cho hơn 30.000 CNLĐ

LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Ảnh: T.X
LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Ảnh: T.X
LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Ảnh: T.X
Lên top