LĐLĐ tỉnh Yên Bái: Tổ chức đại hội điểm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Yên Bình nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: T.X
Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Yên Bình nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: T.X
Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Yên Bình nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: T.X
Lên top