LĐLĐ tỉnh Yên Bái: Thông tin nhanh kết quả Đại hội XII CĐVN

Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Văn Bằng (thứ 3, từ trái sang). Ảnh: T.X
Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Văn Bằng (thứ 3, từ trái sang). Ảnh: T.X
Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Văn Bằng (thứ 3, từ trái sang). Ảnh: T.X
Lên top