LĐLĐ tỉnh Yên Bái: Tập huấn về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho CNLĐ