LĐLĐ tỉnh Yên Bái: Tặng quà 8 doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam