LĐLĐ tỉnh Yên Bái tặng 3.000 cuốn vở cho học sinh xã Nậm Mười

Đồng chí Ngô Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Yên Bái tặng vở cho các học sinh xã Nậm Mười. Ảnh: T.X.
Đồng chí Ngô Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Yên Bái tặng vở cho các học sinh xã Nậm Mười. Ảnh: T.X.
Đồng chí Ngô Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Yên Bái tặng vở cho các học sinh xã Nậm Mười. Ảnh: T.X.
Lên top