LĐLĐ tỉnh Yên Bái phấn đấu kết nạp mới 1.380 đoàn viên

Đồng chí Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (hàng trên, thứ 2 từ trái sang) trao hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.X
Đồng chí Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (hàng trên, thứ 2 từ trái sang) trao hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.X
Đồng chí Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (hàng trên, thứ 2 từ trái sang) trao hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.X
Lên top