LĐLĐ tỉnh Yên Bái: Đổi mới hoạt động vì lợi ích của đoàn viên và NLĐ

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức bảo dưỡng xe máy miễn phí cho CNLĐ Cty Cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn. Ảnh: TX
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức bảo dưỡng xe máy miễn phí cho CNLĐ Cty Cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn. Ảnh: TX
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức bảo dưỡng xe máy miễn phí cho CNLĐ Cty Cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn. Ảnh: TX
Lên top