LĐLĐ tỉnh Yên Bái cùng phát động ngày hội "hành trình đỏ"

LĐLĐ tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức ngày hội "hành trình đỏ" phát động phong trào hiến máu trong công nhân viên chức lao động. Ảnh: LĐLĐ Yên Bái.
LĐLĐ tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức ngày hội "hành trình đỏ" phát động phong trào hiến máu trong công nhân viên chức lao động. Ảnh: LĐLĐ Yên Bái.
LĐLĐ tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức ngày hội "hành trình đỏ" phát động phong trào hiến máu trong công nhân viên chức lao động. Ảnh: LĐLĐ Yên Bái.
Lên top