LĐLĐ tỉnh Yên Bái: Cán bộ giỏi, ban chấp hành sẽ mạnh