Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Yên Bái: Cán bộ giỏi, ban chấp hành sẽ mạnh