LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc và VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác

Lễ ký kết hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc và VNPT.
Lễ ký kết hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc và VNPT.
Lễ ký kết hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc và VNPT.
Lên top