LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc: Tổ chức vui Tết Trung thu cho con cán bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh