LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết XII Đại hội CĐVN

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Hồng Phương báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII CĐVN tại hội nghị. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Hồng Phương báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII CĐVN tại hội nghị. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Hồng Phương báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII CĐVN tại hội nghị. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Lên top