LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc: Đánh giá công tác phối hợp phòng chống tội phạm tại KCN

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Ninh
Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Ninh
Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Ninh
Lên top