LĐLĐ tỉnh và TAND tỉnh Yên Bái: Ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016 - 2020