LĐLĐ tỉnh và Công an tỉnh Yên Bái ký quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự

Hai ngành tiến hành ký kết Quy chế trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: Thanh Xuân
Hai ngành tiến hành ký kết Quy chế trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: Thanh Xuân
Hai ngành tiến hành ký kết Quy chế trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: Thanh Xuân
Lên top