LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang tuyên truyền pháp luật cho 100 đoàn viên

Quang cảnh buổi tuyên truyền về pháp luật cho CNLĐ Cty CP Woodsland Tuyên Quang.
Quang cảnh buổi tuyên truyền về pháp luật cho CNLĐ Cty CP Woodsland Tuyên Quang.
Quang cảnh buổi tuyên truyền về pháp luật cho CNLĐ Cty CP Woodsland Tuyên Quang.
Lên top