LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang: Thành lập Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh