LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang: Khám sức khoẻ miễn phí cho 200 CNLĐ

CNLĐ được kiểm tra sức khoẻ.
CNLĐ được kiểm tra sức khoẻ.
CNLĐ được kiểm tra sức khoẻ.
Lên top