LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang: Khám sức khoẻ miễn phí cho 200 CNLĐ

CNLĐ được kiểm tra sức khoẻ.
CNLĐ được kiểm tra sức khoẻ.
CNLĐ được kiểm tra sức khoẻ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM