Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang: Bổ sung kiến thức ứng xử văn hóa cho CNVCLĐ